Μάθετε Περισσότερα.

  • Skarlis, S., Molos, T., Skarlis, M., Karvountzis-Kontakiotis, A., Bernatchez, O., & Pronovost, C. (2018). Towards Electrification of Urban Buses Using Model Based Analysis (No. 2018-01-0408). SAE Technical Paper. (https://doi.org/10.4271/2018-01-0408)

  • Ready to install Battery Electric Powertrain System for City Buses, 4YFN 2019, Barcelona, Spain

  • Innovative Solutions for City Buses Electrification, Το Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης του 2020, Ιούλιος 2020, Ερμούπολη, Σύρος.

    AIOTI white paper, Electric vehicles (EV) and electric vehicle charging User Cases driven approach. Towards unlocking the full potential of EVs for European citizens and businesses, April 2021. (https://aioti.eu/wp-content/uploads/2021/04/AIOTI-Paper-EVC-User-Cases-FInal.pdf)

Σχετικά με την e-Kinesis

ΕπικοινωνίαΕταιρικά Νέα
Copyright © 2021 e-Kinesis. All rights Reserved